Ontwikkelingen

Gaandeweg heeft het idee meer en meer vorm gekregen. Zo is Bonte Buurtgenoten intussen een stichting en hebben we contacten gelegd met verschillende mensen en o.m. instanties als gemeente en woningcorporaties, om het idee verder te ontwikkelen en zo tegelijkertijd de haalbaarheid ervan te toetsen. De uiteenlopende contacten en ontmoetingen met vaak bijzondere mensen zijn een grote stimulans de realisering van Bonte Buurtgenoten door te zetten.

BONTE BUURTPLEIN
Sinds oktober 2013 vormen we met een aantal mensen met uiteenlopende achtergronden en deskundigheden een creatief platform, het zogenaamde ‘BonteBuurtPlein’. Deze mensen hebben ieder weer een eigen netwerk en contacten die mogelijk een rol kunnen spelen in de realisering van het concept. Zo willen we het project in Hilversum van de grond krijgen. We doen dit in een zodanige vorm dat het concept gemakkelijk kopieerbaar is op andere plekken in Nederland.