Bonte Buurtgenoten heeft een uitnodiging ontvangen voor de expertmeeting ‘Kwetsbare burgers doen natuurlijk mee’ op 29 september bij het Oranje Fonds. Centraal tijdens deze bijeenkomst staat de vraag wat op wijk- en buurtniveau helpend is of juist drempelverhogend werkt als het gaat om het bevorderen van de deelname van kwetsbare mensen. Daarbinnen speelt de vraag…