Burgerparticipatie: Bonte Buurtgenoten en Gooise Meren

Bonte Buurtgenoten was op 25 juni aanwezig bij de  vervolgsessie burgerparticipatie / doe-democratie van de fusiegemeente Gooise Meren (bestaande uit Naarden, Muiden, Muiderberg en Bussum). Op het programma stond het Verbeelden: in dialoog met inwoners, verenigingen, organisaties en buurtnetwerken vanuit de drie gemeente kijken naar het gewenste toekomstbeeld. Hoe zien wij de samenwerking het liefst in de nieuwe gemeente? Oftewel: hoe gaat de Doe-democratie in Gooise Meren eruit zien? Tijdens deze vervolgsessie zijn de uitkomsten van de drie eerdere verkenningssessies bij elkaar gebracht. De inbreng van de deelnemers aan deze sessies vormen de bouwstenen voor de conceptvisie die hierover wordt opgesteld. Bonte Buurtgenoten heeft ruim aandacht gekregen.