Bonte Buurtgenoten deelnemer expertmeeting Oranje Fonds

Bonte Buurtgenoten heeft een uitnodiging ontvangen voor de expertmeeting ‘Kwetsbare burgers doen natuurlijk mee’ op 29 september bij het Oranje Fonds. Centraal tijdens deze bijeenkomst staat de vraag wat op wijk- en buurtniveau helpend is of juist drempelverhogend werkt als het gaat om het bevorderen van de deelname van kwetsbare mensen. Daarbinnen speelt de vraag op welke wijze buurtinitiatieven en wijkgerichte aanpakken meerwaarde kunnen hebben. De expertmeeting maakt onderdeel uit van een vooronderzoek dat Movisie in opdracht van en in samenwerking met het Oranje Fonds uitvoert naar de vraag hoe de deelname van kwetsbare mensen in wijken en buurten het beste ondersteund kan worden.