Artikel Bonte Buurtgenoten in Gooi en Eemlander

Ook de pers is geïnteresseerd in het Bonte Buurtgenoten initiatief.
Klik hieronder op het Gooi en Eemlander artikel van 11 juni 2013 voor een vergroting.