Samenwerking met Rossicon BV

Rossicon BV werkt op verschillende plekken in Nederland aan het realiseren van Hofwoningen. Hofjes bestaan al meer dan 500 jaar en hadden altijd al een sociaal aspect. Het is een vorm van wonen waarbij ‘oog voor elkaar’ belangrijk is. De ideeën van Rossicon en Bonte Buurtgenoten sluiten goed bij elkaar aan en samenwerking biedt nieuweMarleen Hermans-Formanns gaat de PR doen voor Bonte Buurtgenoten.

Marleen Hermans-Formanns gaat de PR doen voor Bonte Buurtgenoten.Samenwerking met Duurzaam Gooise Meren

Bonte Buurtgenoten is samenwerking aangegaan met het ‘Coöperatief Duurzaam Gooise meren i.o.’, katalysator van duurzame ideeën initiatieven en activiteiten. Ook aangesloten bij het Coöperatief is de stichting Elk Gooisch Matras Komt Van Pas, waarvan AltijdWerkPlaats een onderdeel is. De officiële opening hiervan is vrijdag 5 februari 2016 van 16.00u tot 18.00 uur, De Ruijterlaan 24a‘Zorg in de Stad’ bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger

Op maandag 2 november waren drie bestuursleden van Bonte Buurtgenoten aanwezig bij een bijeenkomst ‘Zorg in de Stad’ in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam. Na een korte plenaire introductie gingen we in vier groepen uiteen om de verschillende thema’s verder uit te werken. Onder leiding van Kees Onderwater en Ben Venneman van ONDERBOVEN (de kracht vanBonte Buurtgenoten spreekt met Stichting Trivici

Op 29 oktober heeft Bonte Buurtgenoten gesproken met twee medewerkers van de stichting Trivici over de ontwikkeling van een digitaal portaal voor Bonte Buurtgenoten. Trivici heeft al veel ervaring met het ontwikkelen van digitale dorpsportalen. Een mooi voorbeeld hiervan is het dorpsportaal van Burum. Wellicht zijn er mogelijkheden voor een ‘Bonte Buurtportaal’.Bonte Buurtgenoten deelnemer expertmeeting Oranje Fonds

Bonte Buurtgenoten heeft een uitnodiging ontvangen voor de expertmeeting ‘Kwetsbare burgers doen natuurlijk mee’ op 29 september bij het Oranje Fonds. Centraal tijdens deze bijeenkomst staat de vraag wat op wijk- en buurtniveau helpend is of juist drempelverhogend werkt als het gaat om het bevorderen van de deelname van kwetsbare mensen. Daarbinnen speelt de vraagBurgerparticipatie: Bonte Buurtgenoten en Gooise Meren

Bonte Buurtgenoten was op 25 juni aanwezig bij de  vervolgsessie burgerparticipatie / doe-democratie van de fusiegemeente Gooise Meren (bestaande uit Naarden, Muiden, Muiderberg en Bussum). Op het programma stond het Verbeelden: in dialoog met inwoners, verenigingen, organisaties en buurtnetwerken vanuit de drie gemeente kijken naar het gewenste toekomstbeeld. Hoe zien wij de samenwerking het liefstWerksessie Gooise Meren

    Vrijdag 12 juni heeft Bonte Buurtgenoten meegedaan aan een  werksessie van gemeente Bussum. Onderwerp van deze bijeenkomst was ‘de gewenste relatie tussen  inwoners/ondernemers en de nieuwe gemeente Gooise Meren’. De sessie werd geleid door medewerkers van Movisie,  het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van socialePresentatie Bonte Buurtgenoten bij CARE4LIVING

  Op woensdag 3 juni heeft Bonte Buurtgenoten een presentatie gedaan bij CARE4LIVING, een kennisplatform voor Gebruikers, Vastgoed, Zorg en Facilitair. De aanwezigen op deze avond waren zeer geïnteresseerd in Bonte Buurtgenoten, hadden ook interessante ideeёn en gaan de plannen van Bonte Buurtgenoten breed uitzetten in hun netwerk. Wellicht levert dit weer aanknopingspunten voor deKom meepraten over Bonte Buurtgenoten in Bussum

Bonte Buurtgenoten is in gesprek met de gemeente Bussum over locaties die geschikt zijn om Bonte Buurtgenoten te realiseren. Jullie zijn van harte uitgenodigd om op maandagavond 13 april mee te praten over de plannen. De informatiebijeenkomst vindt plaats op: Goudwespmeent 59, in Hilversum. De avond begint om 19:30 uur. Heb je belangstelling, wil je